Excursie agroforestry (VAB)

Rondleiding agroforestry voor agrarisch adviseurs

Je wilt je oriënteren op agroforestry. Als adviseur vraag je je af of bomen wel kunnen renderen op een boerenbedrijf. Georganiseerd door de vereniging van agrarische bedrijfsadviseurs (VAB).

DATUM: 17 mei 2022
SPREKER: Xavier San Giorgi
VOOR WIE: Vakspecialisten

TIJD: 09:30 - 12:30 uur
LOCATIE: 
Utopia Eiland
AANTAL DEELNEMERS: max 20.

TIJDBESTEDING: 3 uur
PRIJS: 75 euro voor leden VAB
ORGANISATIE:  Ver. Agrarische Bedrijfsadviseurs

agroforestry smalle weegbree amandel

Rondleiding voor agrarisch adviseurs

We nodigen je uit om dit op het Utopia eiland te beleven in een excursie door het Agroforestry Living Lab. Er staan acht systemen voor verschillende type bedrijven. Een systeem bestaat uit een strook met houtige gewassen gecombineerd met een kruidachtige gras of akkerbouwteelt.

De verwachting is dat in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, deze elementen ingezet kunnen worden voor bepaalde regelingen en subsidiestromen. Vandaar dat je als agrarisch bedrijfsadviseur de mogelijkheden die agroforestry biedt zeker wilt leren kennen.

Partners Weerwoud

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image

Zoeken:

Laatste nieuws: