Ontdekkingsroute: Agroforestry

Driehoeksmossel

Het is vandaag de dag misschien moeilijk voor te stellen, maar vroeger dronken we zonder enig probleem uit onze meren en rivieren. Door vervuiling kan dat nu vaak niet meer.

De driehoeksmossel filtert ongeveer een liter water per dag

Li An Phoa, een strijdlustige vrouw, startte daarom de stichting Drinkable Rivers. Ze loopt vanaf de bron van onze rivieren tot de monding. Tijdens haar wandeling bespreekt ze sa­men met omwonenden en organisaties hoe de rivier weer drinkbaar kan worden.

Ze maakt ons ervan bewust dat als we stoppen met afval lozen of pesticiden in het water terecht laten komen, dieren, planten en ander leven de gelegenheid krijgen om weer een gezonde omgeving te creëren. Dat doen ze dan (in)direct ook voor ons! Als we ze maar de kans geven.

Eilandbewoners

Rondom Utopia Eiland groeien in het water vele driehoeksmossels. Je herkent ze aan de zebra-achtige strepen. Ze zijn niet groter dan je duim. De soort leeft in zoetwatermeren en rivieren. Hij vestigt zich langs de oevers op alles wat los en vast zit. Eén driehoeksmossel filtert in de zomer ongeveer een liter water per dag. Als ze met genoeg zijn, kunnen ze troebel water zelfs weer helder maken. Hier maken ze van het hele eiland een groot, pompend waterfilter.

Samen leveren ze een ecosysteemdienst waar wij veel profijt van hebben. Zo zie je maar: hoe klein je ook bent, je kunt het verschil maken. En samen kun je helemaal een eind komen!

Partners Weerwoud

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image